Porady

Zawiadomienie o sprzedaży pojazdu.

Pamietaj, że masz obowiązek powiadomienia na piśmie Zakład Ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia sprzedaży pojazdu o tym fakcie.

Należy podać niezbędne:

Zwrot składki z ubezpieczeń.

Złóż wniosek do Ubezpieczyciela:

Zwrot składki z AC i innych ubezpieczeń dobrowolnych otrzymasz od daty sprzedaży auta. Zwrot składki za OC otrzymasz od daty wypowiedzenia umowy przez nowonabywcę.

Jeśli nowonabywca nie będzie kontynuował Twojego OC należy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń z informacją o sprzedaży auta i dyspozycją zwrotu składki ubezpieczeniowej oraz wskazać numer rachunku, na który ma być przelany zwrot składki.

SKONTAKTUJ SIĘ

Partnerzy