Podróż

Ubezpieczenie podróżne daje możliwość zwrotu kosztów leczenia i szeroki zakres pomocy assistance w sytuacjach, które mogą zdarzyć się w trakcie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą.

Ochroną ubezpieczeniową można objąć:

Dobrany odpowiednio do rodzaju podróży wariant ubezpieczenia oraz dopasowana suma kosztów leczenia adekwatna dla danego kraju, zagwarantuje pomoc jakiej oczekujesz. Ubezpieczenie na czas podróży umożliwi Ci skorzystanie z wizyty u lekarza czy danych usług assistance bezgotówkowo.

SKONTAKTUJ SIĘ

Partnerzy